Visit us

91290898_996668650730000_490398699707852
join us for:

Sunday school 10:00 am                    Pastor David Mathews

 

Sundays Morning Service 11:00 am  Pastor Jack Jones  

 

Sundays Evening    6:00 pm             Pastor David Mathews Cancelled


Wednesday 6:00 pm                         Pastor Jack Jones &                                                               Pastor David Mathews

 

 

 

Contact us
Address

36245 Hwy 41

Oldtown, Idaho 83822